Kółko finansów osobistych

Zapraszamy na zajęcia z finansów osobistych, organizowane na terenie Waszej szkoły podstawowej!

W ciągu całego roku szkolnego 2018/2019 zaplanowaliśmy aż 31 zajęć (pierwsze zajęcia gratis, płatne kolejne 30 zajęcia).

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, na terenie Waszej szkoły podstawowej. Jedna lekcja trwa 50 minut.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych:

Grupa 1 – uczniowie z klas 1-3
Grupa 2 – uczniowie z klas 4-8

Cena za udział w zajęciach wynosi 80 zł miesięcznie, płatne do 10. dnia każdego miesiąca
(9 x 70 zł od października do czerwca; pierwsze zajęcia w wrześniu gratis).

Jeśli jeszcze nie dotarliśmy z naszą ofertą do Waszej szkoły podstawowej, prosimy o kontakt.
Obiecujemy, iż w miarę naszych możliwości postaramy się zorganizować nasze zajęcia także w Waszej szkole.

 

Zapraszamy!