Kółko nowych technologii

Zapraszamy na zajęcia o nowych technologiach, organizowane na terenie Waszej szkoły podstawowej!

W ciągu całego roku szkolnego 2018/2019 zaplanowaliśmy aż 31 zajęć (pierwsze zajęcia gratis, płatne kolejne 30 zajęcia).

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, na terenie Waszej szkoły podstawowej. Jedna lekcja trwa 50 minut.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych:

Grupa 1 – uczniowie z klas 3-6
Grupa 2 – uczniowie z klas 7-8

Cena za udział w zajęciach wynosi 90 zł miesięcznie, płatne do 10. dnia każdego miesiąca
(9 x 70 zł od października do czerwca; pierwsze zajęcia gratis).

Jeśli jeszcze nie dotarliśmy z naszą ofertą do Waszej szkoły podstawowej, prosimy o kontakt.
Obiecujemy, iż w miarę naszych możliwości postaramy się zorganizować nasze zajęcia także w Waszej szkole.
Zapraszamy!